TÈCNIC DE CAPÇALERA

El tècnic de capçalera és el professional de confiança que informa, orienta i soluciona qualsevol tema relacionat amb el manteniment d’edificis i habitatges.
El professional que organitza i gestiona la conservació de l’edifici, programa les operacions de manteniment preventiu per allargar la seva vida útil, i planifica les actuacions de rehabilitació i millora que s’hagin de realitzar.

La millor manera de tenir cura de la salut del seu edifici i protegir el seu patrimoni

QUÈ OFEREIX EL TÈCNIC DE CAPÇALERA?

És important per a controlar les garanties previstes per la legislació en les obres noves i assegurar el bon funcionament i posada en servei dels equipaments de l’edifici.

És important també per gestionar el pla de manteniment de l’edifici , garantint cobertura de les assegurances en els casos de sinistres, així com les responsabilitats davant de tercers.

QUÈ OFEREIX EL TÈCNIC DE CAPÇALERA?

Gestiona el Pla de manteniment de l’edifici, comprova i certifica el correcte desenvolupament del pla de manteniment. A més, el tècnic realitza una ITE per comprovar l’estat de conservació actual del mateix. Finalment, amb el resultat de la inspecció es realitza un programa del Pla de manteniment de l’edifici.

Tècnic de capçalera 1
CERTIFICATS I CÈDULES
eficiencia-energetica

Gestiona el Pla de manteniment de l’edifici, comprova i certifica el correcte desenvolupament del pla de manteniment. A més, el tècnic realitza una ITE per comprovar l’estat de conservació actual del mateix. Finalment, amb el resultat de la inspecció es realitza un programa del Pla de manteniment de l’edifici.

certificat-solidesa

TÈCNIC DE CAPÇALERA

El tècnic de capçalera és el professional de confiança que informa, orienta i soluciona qualsevol tema relacionat amb el manteniment d’edificis i habitatges.